Olen Valviran laillistettu puheterapeutti FM ja toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Suur-Leppävaaran ja -Tapiolan sekä Myyrmäen suuralueen ja läntisen Helsingin alueilla. Asiakkaina minulla on päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, joita tapaan heidän lähiympäristössään eli kotona, päiväkodissa tai koulussa. 

Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi ja olla vuorovaikutuksessa. Puheterapiassa tavoitteena on, että asiakas saavuttaa mahdollisimman hyvän kommunikaatio- ja toimintakyvyn omaan elämäänsä silloin, kun taidoissa havaitaan viivästymää tai erityisiä häiriöitä. Siksi terapian tavoitteet ja sopivat askeleet niitä kohti mietitään aina asiakkaan ja/tai lähiympäristön kanssa yhdessä. 

Puheterapian keinoin voidaan tutkia, kuntouttaa ja arvioida vuorovaikutustaitoja, kommunikaatiota, kielellisiä taitoja, puhetta, syömistoimintoja ja ääntä.