Olen Valviran laillistettu puheterapeutti FM ja toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Suur-Leppävaaran ja -Tapiolan sekä Myyrmäen suuralueen ja läntisen Helsingin alueilla. Asiakkaina minulla on päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, joita tapaan heidän lähiympäristössään eli kotona, päiväkodissa tai koulussa. 

Puheterapiaa annan suomen kielellä, mutta ohjaus sekä yhteistyö onnistuu myös englanniksi.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi ja olla vuorovaikutuksessa. Puheterapiassa tavoitteena on, että asiakas saavuttaa mahdollisimman hyvän kommunikaatio- ja toimintakyvyn omaan elämäänsä silloin, kun taidoissa havaitaan viivästymää tai erityisiä häiriöitä. Siksi terapian tavoitteet ja sopivat askeleet niitä kohti mietitään aina asiakkaan ja/tai lähiympäristön kanssa yhdessä.