Katja Linkala

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009. Opiskelun lopulla työskentelin puheterapeuttina Ruskeasuon koulussa ja valmistumisen jälkeen yksityisissä yrityksissä toteuttaen pääosin vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuoden 2020 alusta Espoon, Vantaan ja Helsingin alueilla. 

Puheterapiaa annan suomen kielellä, mutta ohjaus sekä yhteistyö onnistuu myös englanniksi.

Aiemmalta koulutukseltani olen lasten sairaanhoitaja (AMK), jona olen työskennellyt osana moniammatillista tiimiä lasten neurologisella (autismin kirjon potilaat) sekä psykiatrisella osastolla. Puheterapeuttina minulla on ollut kokemusta laajasti erilaisista asiakasryhmistä. Omaan kokemusta niin autismin kirjon, kehitysvammaisuuden, monimuotoisten kehityshäiriöiden kuin kielen viivästyneen kehityksen ja erityisvaikeuksien sekä puhemotoristen haasteiden kuntoutuksesta. Lisäksi olen kouluttautunut hankkien perusteita myofunktionaaliseen terapiaan sekä syömisen kuntoutukseen. Osaan käyttää ja ohjata puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC), kuten kuvakommunikointikansioita ja tukiviittomia. Hyödynnän työssäni myös tarpeen mukaan videointia, joka on erittäin hyödyllinen menetelmä kuntoutuksen suunnittelussa, lähiympäristön ohjauksessa sekä kuntoutuksen edistymisen seurannassa. Tarvittaessa minulla on mahdollisuus toteuttaa puheterapiaa myös etänä.

Puheterapiatyössäni panostan lapsi- ja perhelähtöiseen, avoimeen ja luottamukselliseen työskentelyyn. Erityisesti olen kiinnostunut varhaisen vuorovaikutuksen kuntoutuksesta sekä autismin kirjon lasten ja lähiympäristön kanssa työskentelystä. Nautin työstäni ja haluan antaa asiakkaideni kuntoutukseen koko ammatillisen osaamiseni. Syvennän ja ylläpidän osaamistani ja ammattitaitoani käymällä säännöllisesti koulutuksissa sekä työnohjauksessa. Pidän huolta, että minulla on ajantasaiset ensiapu- sekä tietosuojataidot.

Puheterapeuttina olon lisäksi olen myös kolmen lapsen äiti, joka haaveilee matkustelusta, nauttii monipuolisesta liikkumisesta ja pallopeleistä, kirjoista ja hyvästä ruoasta sekä rakastaa kaikenlaisia  yhteisiä hetkiä perheen ja ystävien parissa. 

Lista täydennyskoulutuksista

2021

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet-menetelmäkoulutus autismikirjon asiakkaiden kuntoutukseen

Autistisen asiakkaan kohtaaminen

EA1 Ensiapukoulutus

2020 

Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutus

Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen sekä erityislasten tukena 

Laulupiirtämisen perusteet 

GAS logopedisessa viitekehyksessä

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita

Etäterapiaa!

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla- workshop

2019 ja aiemmat koulutukset aiheittain

Leikki terapiassa: Lego-based Therapy Training, Leikki lapsen kehityksen tukena

AAC: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen, PECS-Level 1, Syventävä kurssi viittomien käytöstä puheterapeuteille

Vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaan ja lähiympäristön kanssa: Yhteisön ohjaus, PRT-koulutus, Voimavarakeskeisyyttä terapiatyöhön, Läheisen ohjaus terapiatyössä, Mielekkään kielen resepti

Kielellisten ja puhemotoristen taitojen kuntous: Lasten kerrontataidot - arviointi ja kuntoutus, OPT-perehdytys, Lukikoulutus puheterapeuteille, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa, Väreillä puhe paremmaksi

Syöminen: Syöttämisen hyvät käytännöt, Oraalimotoriikan ja syömisen erityisongelmat