Katja Linkala

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009. Opiskelun lopulla työskentelin puheterapeuttina erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa valtion koulussa ja valmistumisen jälkeen yksityisessä yrityksessä toteuttaen pääosin vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirryin vuoden 2020 alusta. 

Puheterapiaa annan vain suomen kielellä, mutta ohjaus sekä yhteistyö onnistuu myös englanniksi.

Aiemmalta koulutukseltani olen lasten sairaanhoitaja (AMK), jona olen työskennellyt osana moniammatillista tiimiä lasten neurologisella (autismin kirjon potilaat) sekä psykiatrisella osastolla. Puheterapeuttina minulla on ollut kokemusta laajasti erilaisista asiakasryhmistä. Omaan kokemusta niin autismin kirjon, kehitysvammaisuuden, monimuotoisten kehityshäiriöiden kuin kielen viivästyneen kehityksen ja erityisvaikeuksien sekä puhemotoristen haasteiden kuntoutuksesta. Osaan käyttää ja ohjata puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC), kuten kuvakommunikointikansioita ja tukiviittomia. Hyödynnän työssäni myös tarpeen mukaan videointia, joka on erittäin hyödyllinen menetelmä kuntoutuksen suunnittelussa, lähiympäristön ohjauksessa sekä kuntoutuksen edistymisen seurannassa. Tarvittaessa minulla on mahdollisuus toteuttaa puheterapiaa ja ohjausta etänä.

Puheterapiatyössäni panostan lapsi- ja perhelähtöiseen, avoimeen ja luottamukselliseen työskentelyyn. Erityisesti olen kiinnostunut autismin kirjon lasten ja lähiympäristön kanssa työskentelystä, kehityksellisen kielihäiriön sekä puhemotoristen häiriöiden kuntoutuksesta. Nautin työstäni ja haluan antaa asiakkaideni kuntoutukseen koko ammatillisen osaamiseni. Syvennän ja ylläpidän osaamistani ja ammattitaitoani käymällä säännöllisesti koulutuksissa sekä työnohjauksessa. Pidän huolta, että minulla on ajantasaiset ensiapu- sekä tietosuojataidot.

Puheterapeuttina olon lisäksi olen myös kolmen lapsen äiti, joka nauttii matkustelusta, monipuolisesta liikkumisesta ja pallopeleistä, kirjoista ja hyvästä ruoasta sekä rakastaa kaikenlaisia  yhteisiä hetkiä perheen ja ystävien parissa. 

Lisäkouluttautuminen: 


Puheen selkeytymiseen ja puhemotoriikkaan liittyvät koulutukset

PROMPT - kosketusvihjemenetelmä puheen kuntouttamiseen

3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy) 1

Apusanamenetelmäkoulutus

Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa 

Väreillä puhe paremmaksi 

Kielelliseen kehitykseen liittyvät 

Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen 

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla- workshop

Lasten kerrontataidot - arviointi ja kuntoutus,  

Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon sekä ohjaamiseen liittyvät

Kommunikaation ja kielen tukeminen henkilöillä, joilla on minimaaliset verbaaliset taidot

PACT Level 1&2 - video-ohjausmenetelmä (Paediatric Autism Communication Therapy)

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet-menetelmäkoulutus autismikirjon asiakkaiden kuntoutukseen

Voimavarakeskeinen perhe-verkostotyönkoulutus puheterapeuteille v.2021-2022, 30op

Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutuksessa, opetuksessa ja ohjauksessa  

Autistisen asiakkaan kohtaaminen

Laulupiirtämisen perusteet 

Muksuoppi 5op 

Yhteisön ohjaus 

PRT-koulutus

Voimavarakeskeisyyttä terapiatyöhön 

Läheisen ohjaus terapiatyössä

Mielekkään kielen resepti

Leikki lapsen kehityksen tukena 

Syömiseen ja suun alueen toimintoihin liittyvät 

Syöttämisen hyvät käytännöt, 

Oraalimotoriikan ja syömisen erityisongelmat Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen sekä erityislasten tukena  

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita

Muut aihepiirit

Etäterapiaa! 

Lego-based Therapy Training

AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen, PECS-Level 1, Syventävä kurssi viittomien käytöstä puheterapeuteille

Lukikoulutus puheterapeuteille